Γνωρίζουμε τό ποία πράγματι εἶναι ἡ ἀληθής ἀριστερά;

Ἕνα σωρὸ «ἀριστερὰ» κόμματα ἔχουν γεμίση τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.
ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ (μ-λ), ΟΑΚΚΕ, ΟΚΔΕ, ΕΕΚ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μὰ καὶ τόσα ἄλλα, ποὺ δὲν τὰ προλαβαίνουμε.
Ποιὰ ὅμως εἶναι αὐτὴ ἡ «ἀριστερὰ» ποὺ κόπτεται δῆθεν γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους καὶ γιὰ τὸ λαό;
Συνέχεια

Λαϊκὰ καὶ δημοκρατικὰ κόμματα

Ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἦλθε στὴν Ἑλλάδα, μεταξὺ ἄλλων ἵδρυσε καὶ ἕνα καινούργιο κόμμα, τὴν Νέα Δημοκρατία. 
Ὁ τίτλος ἀπὸ μόνος του εἶναι δηλωτικὸς τῶν προθέσεων τοῦ λεγομένου «ἐθνάρχου». 

Γενικῶς τὰ δεξιὰ κόμματα, τόσο στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ σίγουρα στὴν Εὐρώπη, εἶχαν διαφορετικοὺς ὅρους γιὰ νὰ δείξουν τὴν ἰδεολογικὴ τοποθέτησί των. Συνήθως χρησιμοποιοῦσαν τὸν ὅρο «λαϊκό» γιὰ νᾶ δείξουν τὴν ῥίζα τους καὶ τὴν νομιμοποίησή τους, κυρίως ἀπὸ τὸ ἔθνος ποὺ ἐκφράζεται μέσῳ τοῦ λαοῦ. Συνέχεια

Ὑβρεουργημάτων κατάληξις

Εἶχα ἀναφερθεῖ στὴν κατρακύλα τῆς Σοσιαλδημοκρατίας πρὸ καιροῦ.

Ψηφοφόρων μετακινήσεις μακρὰν τῆς σοσιαλοδημοκρατίας

Σήμερα ἀποτελεῖ κοινὴ παραδοχὴ στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καί, πλέον, βλέπουμε δηλώσεις σὰν τοῦ Σοῦλτς, ποὺ παραδέχεται ἀνοικτὰ ὅτι ἡ Σοσιαλδημοκρατία ἔχει ἐξοφλήσῃ. Συνέχεια

Ψηφοφόρων μετακινήσεις μακρὰν τῆς σοσιαλοδημοκρατίας

«…τὰ ἐκλογικὰ σώματα ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη τῆς Εὐρώπης ἔχουν χάσῃ τὴν ὑπομονή τους μὲ τὴν συναισθηματική, ἐλαφρῶν ἀριστερῶν ἀποχρώσεων, μεγαλοπολιτική «Σοσιαλδημοκρατική» ἐλίτ, ποὺ κυριάρχησε τὴν πολιτική τους σκηνὴ τὰ τελευταῖα ἑβδομήκοντα ἔτη. Οἱ ψηφοφόροι στρέφονται ἀλλοῦ διότι βλέπουν ὅτι ἡ Σοσιαλδημοκρατία τοὺς ἐγκατέλειψε.
Τοὺς ἐγκατέλειψε οἰκονομικὰ – ὅπως δείχνει ἡ τεράστια ἀνεργία τῶν νέων σὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἴσπανία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἑλλάς. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὸ ὁλοένα καὶ συρρικνούμενο μέγεθος τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης γενικά.


Συνέχεια

Λύσεις σοσιαλιστικὲς καὶ κατὰ τῆς …ἀξιοκρατίας!!!

Μετὰ τὴν «ἀπαγόρευση» τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ὁδηγῶν ταξὶ ἀπὸ τοὺς πελάτες (τί ἔννοια ἔχει ὅταν ὁ ταρίφας ἔχει τριετῆ σύμβαση μέ τήν πλατφόρμα;) ἀναμένεται νέα νομοθετικὴ ῥύθμισις, ποὺ θὰ ἀπαγορεύῃ  τὰ ἀστέρια στὸ booking, τὴν ταινιοκριτικὴ στὸ Ἀθηνόραμα καὶ τὴν βαθμολογία τῶν ἑστιατορίων ἀπὸ τοὺς πελάτες.

Συνέχεια

Χώρα μέ δικαιολογημένο σοσιαλισμό;

Ἀναρωτῶνται πολλοὶ γιατὶ ἔχει σουξὲ στὴν Ἑλλάδα ὁ σοσιαλισμὸς (ἐνῶ δὲν εἶναι κἂν βιομηχανικὴ χώρα).
Ἐπειδὴ ἦσαν βλάκες οἱ δεξιοὶ καὶ ἔδωσαν στὴν ἀριστερὰ τὸν ἐθνικισμὸ ποῦ οἱ ἴδιοι καλλιεργοῦσαν γιὰ νὰ ἔχουν ἰσχὺ ἐπάνω στὸν μέσο ἀφελὴ χωριάτη. Συνέχεια