Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (γ)

Γράφαμε λοιπὸν γιὰ τὸν «μεγάλο» Ἀνδρέα Παπανδρέου.

Ἀνδρέας Παπανδρέου, τραπεζίτης Κυριάκος Βαρβαρέσος καὶ Ἀθανάσιος Σμπαρούνης

Συνέχεια

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

Κι ἐφ΄ ὅσον τὸ ἀπαιτεῖ σπεύδουν ὅλα τὰ τρισάθλια κουδουνισμένα νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ μᾶς τὸ ἐπιβάλουν ὡς …δημοκρατικὴ ἐπιλογή, ἔχοντας φυσικὰ καταλάβει οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι τὶς κατάλληλες θέσεις. Μόνον ποὺ ἐπεὶ δὴ τὸ ὄνομα Soros  δὲν ἀκούγεται καὶ τόσο καλά, οἱ σχετικὲς χρηματοδοτήσεις πραγματοποιοῦνται …πλαγίως. Μέσῳ Μ.Κ.Ο. καὶ ἄλλων ὁδῶν, τῶν ὁποίων ἀγνοοῦμε τὶς ἄκρες.
(Ποιός ξεχνᾶ τίς καταγγελίες γιά τίς χρηματοδοτήσεις τῶν «σπιθῶν» τοῦ μίκη ἀπό …πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ κέντρα;)
Ἀφῆστε ποὺ ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια μᾶς ἔχουν ἐπιτεθεῖ, μὲ ὅλους τοὺς γελοίους τρόπους, προπαγανδίζοντας κάτι ποὺ μόνον αὐτοὶ ἀντιλαμβάνονται (ἐὰν τὸ ἀντιλαμβάνονται…!!!). Διότι, στὴν πραγματικότητα, ἱστορικὸ προηγούμενον δὲν ὑφίσταται.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».12 Συνέχεια

Τὸ μΠατΣοΚ εἶναι ἐδῶ, ἡνωμένο, δυνατό…!!!

Κι ἐμεῖς τὰ μεγαλύτερα κορόιδα ΟΛΩΝ τῶν ἐποχῶν.

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν ἕνας πρώην μΠατΣοΚος καλοβολεμένος καὶ καλοταϊσμένος μοῦ ἔλεγε πὼς ἄν καὶ κατὰ βάθος εἶναι μΠατΣοΚος, ἐν τούτοις θὰ ψηφίση …Χρυσῆ Αὐγή, διότι ἕνας ἡγέτης τοῦ βεληνεκοῦς τοῦ Ἀνδρέα δὲν ὑπάρχει σήμερα. Ἐὰν ὅμως ἐμφανισθῇ, θὰ …σπεύση!!!
Τὸ θεώρησα κάπως …σκιζοφρενὲς ὅλο αὐτό, τὸ σχολίασα κάπως …εἰρωνικὰ καὶ τὸ …ξέχασα. Συνέχεια

Ποιά σχέσις δένει τούς Γλέζους μέ τούς Δημητροκάλληδες;

Ἰωάννης Δημητροκάλλης τοῦ «Ι».

Διάβασα λοιπὸν πρὸ ἡμερῶν μίαν εἴδησιν καὶ …τινάχθηκα, κυριολεκτικῶς.
Ἡ εἴδησις ἦταν κάπως …ἄσχετος, ἀλλὰ τελικῶς …ὄχι καὶ τόσο.
Ἀφῳροῦσε στὸ ὄνομα κάποιου παλαιοῦ μας γνωρίμου… Κάποιου κυρίου ποὺ δὲν …πολύ-συμπάθησα…!!! (Ἀμοιβαῖα τὰ αἰσθήματα ἦσαν, ἐξ ὅσων διεπίστωσα!!!)

Καὶ δὲν εἶχα κάποια προσωπικὰ μαζύ του… Ἀλλὰ νά… Συνέχεια

Τί εἶπες Μίκη; Θέλεις νά μᾶς σώσῃς;

Καλκούγεται βρ Μίκη μας, λλ ατ πο μετρ τελικς δν εναι τ λόγια λλ ο πράξεις. Κα δυστυχς, π πράξεις …χορτάσαμε!
Λίγο τ χιλιάρικα πο «τσίμπησες» ς βουλευτικποζημίωσιν…
Λίγο Δημητροκάλλης, δεξύ σου χεράκι, πο εναι πρ λευκν καποχς…
Λίγο τ δικά σου σχέδια γι τν σωτηρία τοθνους, πομως άφοροσαν μόνον τς δικές σου πτικές, κα τν δική σου ντίληψιν, μποτέλεσμα ν διαγράφς σπίθες, ς λλος θεός….  Συνέχεια

Τὸ λευκὸ εἶναι μία ἄχρηστη ψῆφος!


δ κα μνες κυκλοφορενα μήνυμα, στ διαδίκτυον δίως, τποον οτε λίγο οτε πολ μς προτρέπει νίξουμε λευκ ψηφοδέλτιο στς περχόμενες (λέμε τώρα!!!) κλογές!

Πολ πιθανν κα νταν τσι, πρ μερικν τν. Ο φωστρες μας μως τχουν προβλέψει καπεφάσισαν (λέτε νά τό καναν πραξικοματικς;) νλλάξουν δι παντς τ «κενν» ατ τοκλογικο νόμου.  Συνέχεια