Θυσία ὁ Φλῶρος καί σέ τί;

Ἐδῶ καὶ κάποιες ἡμέρες διαβάζουμε τόσα πολλὰ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀποφυλακίσεως τοῦ Ἀριστείδου Φλώρου, ποὺ καταλήγουμε νὰ πιστεύουμε, ὡς φυσικὸν ἐπόμενον τῶν ἐξελίξεων, πὼς τὸ ἄτομον ἐπέτυχε ἀτυχῶς (καί, καταληκτικῶς εἰς βάρος του), νὰ «κινήσῃ» (προσωρινῶς) τὸν γνωστὸ μηχανισμὸ τῆς διαπλοκῆς, τῆς ἀποσιωπήσεως καὶ τῆς παραδικαστικῆς μαφίας. Μάλιστα, ἐντὸς μόλις ἐλαχίστων εἰκοσιτετραώρων ὄχι μόνον ἐπέτυχε τὴν ἀποφυλάκισίν του, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, κατόπιν τοῦ σάλου καὶ τῆς ἀναστατώσεως, ἐμπλεκόμενος ἰατρὸς παρεδέχθη πὼς ναὶ μὲν ἔκανε πλαστογραφία, ἀλλὰ τὸ ἔπραξε γιὰ …συναισθηματικοὺς λόγους καὶ ὄχι γιὰ οἰκονομικούς!!! Συνέχεια

Χρέος μας τό …«χρέος» ἤ ἡ Ἐλευθερία;

Κάποιαν στιγμή, τὸ 2010, μετὰ τὴν ὑπαγωγή μας στοὺς «μηχανισμοὺς στηρίξεως» (βλέπε καὶ κεκαλυμμένους μηχανισμοὺς ἐπισήμου ἐλέγχου ἤ, ἄλλως, μνημόνια) ξεκίνησε ἕνας ὀρυμαγδὸς δηλώσεων, «ἀντιδράσεων» καὶ κάθε μορφῆς προπαγανδιστικῶν ἐνεργειῶν (κινημάτων), γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν νέα, ἀπολύτως μεθοδευμένη, μορφὴ σκλαβιᾶς. Ἐκεῖ ἦταν, ποὺ μὲ πρόσχημα τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μηχανισμούς, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔβλεπαν (καὶ βλέπουν) ἤ ἤθελαν νὰ βλέπουν (γιὰ τοὺς προσωπικούς τους λόγους, ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως γιὰ τὸ καλό μας), τὸ ἐν λόγῳ πρόβλημα ἐπιδερμικῶς, ἑστίαζαν (κι ἑστιάζουν) μόνον στὴν μερικὴ πλαστότητα τοῦ «χρέους» καὶ  οὐδέποτε στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τοῦ κράτους ἤ στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τῶν νόμων ποὺ τὸ δομοῦν καὶ τὸ ὑποστηρίζουν καὶ τὸ κάνουν νὰ φαίνεται ὡς κάτι ποὺ ὀφείλουμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε. Ὅλοι αὐτοί, φανεροὶ καὶ κρυφοί, δουλεύουν μόνον γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ἔμμεσο νομιμοποίησιν τοῦ τόκου, ποὺ οὐδὲ ἕνα Σύνταγμα παγκοσμίως ἀναφέρει. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἀναφέρονται ἐπιλεκτικῶς καὶ μόνον στὴν ἀνάγκη (ἢ μή) ὑπάρξεως τῶν μνημονίων, ὑπερασπίζονται στὴν πραγματικότητα τοὺς τοκογλύφους καὶ τοὺς μηχανισμούς τους. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν τὸ «χρέος» ὡς πρόβλημα, ἀρνοῦνται νὰ ἐμβαθύνουν καὶ  νὰ ἀναλύσουν τὴν πραγματικὴ μορφὴ τοῦ ἐν λόγῳ μηχανισμοῦ, εἴτε διότι ἀρέσκονται σὲ ὁπαδοὺς καὶ χειροκροτητές, εἴτε διότι εἶναι ἐντεταλμένοι πράκτορες. Συνέχεια

Ὡραιοκάστρου δολιοφθορεῖς καὶ συκοφάντες

εἰκόνα σχολείου... ἀπὸ τοὺς ...«ἀνθρωπιστές»!!!

εἰκόνα σχολείου…
ἀπὸ τοὺς …«ἀνθρωπιστές»!!!

Κάποιοι Ὡραιοκαστρῖτες ἀπεφάσισαν νὰ πραγματοποιήσουν μίαν ἀκόμη πορεία διαμαρτυρίας κατὰ τῆς κυβερνήσεως, τῶν πολὺ συνειδητῶν προσπαθειῶν ἀλλοιώσεως τῶν κοινωνικῶν τους δομῶν ἀπὸ τοὺς πράκτορες τῶν τραπεζιτῶν καὶ τοῦ Soros, ποὺ μέσῳ τῶν ΜΚΟ του καὶ τῶν λοιπῶν κυκλωμάτων του, ἐλέγχει, χρηματοδοτώντας πάντα,  κυβερνήσεις, τοπικοὺς ἄρχοντες, δημοσιοκάφρους, συλλόγους, «ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη» καὶ κόμματα.
Συνέχεια

Χρεωκοπημένη δημοσιογραφία…

Ἕνας ἕνας ὁδεύουν γιὰ τὰ λουκέτα τους. Ἄλλος ταχύτερα, ἄλλος ἀργότερα…
…ἀναπόφευκτος ἡ διαδρομὴ τῆς χρεωκοπημένης δημοσιογραφίας τους.

Στάση πληρωμῶν κήρυξε στὸν ΔΟΛ ὁ Σταῦρος Ψυχάρης.

Συνέχεια

Στήν ὑπηρεσία τῆς …δημοσιότητος καί οἱ …«ἀντιεξουσιαστές»;

Γράφει, στὶς 11 Νοεμβρίου, ὁ δημοσιογράφος Γιάννης Λοβέρδος:

Τὸ βράδυ τῆς Τρίτης ἀντιεξουσιαστὲς ἐπιχείρησαν νὰ ἐμποδίσουν τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη νὰ μιλήσῃ σὲ ἐκδήλωση στὸν Βόλο.
Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὁμοϊδεάτες τους προσπάθησαν νὰ ἐμποδίσουν τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς Μαργαρίτας Παπανδρέου στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Συνέχεια

Στὴν τελευταία προσφορὰ ἔβαλαν καὶ τὸν …Μίκη!!!

Μαζί με τον Λαφαζάνη, η Soro-ΑΝΤΑΡCIA και στο τελευταίο πακέτο …προσφοράς μπαίνει και ο …Μίκης Θεοδωράκης.

Στὴν τελευταία προσφορὰ ἔβαλαν καὶ τὸν ...Μίκη!!! Συνέχεια