Ξυλοδαρμὸς μὲ ὅλα τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος ἐπάνω του

Δὲν ξέρω γιὰ ἐσᾶς, ἀλλὰ ἐμέναν, τὰ τελευταία χρόνια, μὲ τόσες δημοσιότητες στὸ …κουκουρούκου καὶ μὲ τόσα, ἀντίστοιχα, «θαψίματα» -διόλου στὸ κουκουρούκου-, κάθε τὶ ποὺ διακινεῖται γύρω μου καὶ δὲν σπεύδουν ἅπαντες οἱ «πολιτικὰ ὀρθοί» τοῦ κόσμου μας νὰ τὸ ἐξαφανίσουν ἄμεσα, μοῦ «βρωμᾶ» προπαγάνδα.
Ἰδίως φυσικὰ ἐὰν γιὰ κάποιον λόγο αὐτὸ τὸ κάτι κάπου θὰ χρησιμεύση. Τὸ ἐὰν παραλλήλως μποροῦμε νὰ διακρίνουμε καὶ τὴν χρησιμότητά του, ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις, τῆς ὁποίας τὶς παραμέτρους σήμερα ἀγνοοῦμε καί, πολὺ πιθανόν, οὐδέποτε θὰ μάθουμε. Πάντως ὅλα μαζὺ δὲν συνιστοῦν τυχαιότητες μὰ κάτι ἄλλο.
Ἔτσι λοιπὸν καὶ τώρα, μὲ τὸν φερόμενο ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς βιαστὲς καὶ δολοφόνους τῆς 19χρονης κοπέλλας, ὑποχρεοῦμαι νὰ προβληματισθῶ καὶ νὰ ἀναρωτηθῶ γιὰ τὸ πόσο …ἀθῴα εἶναι ἡ λῆψις τοῦ ξυλοδαρμοῦ καὶ τὰ παρελκόμενά της. Συνέχεια

Βασιζόμενοι σὲ Φυσικοὺς Νόμους μποροῦμε νὰ …μελλοντολογοῦμε!!!

Τί ἀκριβῶς ἐπιφέρει ἡ τόσο ὑπερβολική μετανάστευσις στά εὐρωπαϊκά ἐδάφη;
Τὸ αὐτονόητον…: ἀπομείωσιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιὰ ἅπαντες τοὺς ἰθαγενεῖς, ἐνῷ ἐκ παραλλήλου αὔξησιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιὰ ὅλους τοὺς νεο-εἰσερχομένους.
Οἱ ἐν συνόλῳ διαβιοῦντες ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἠπείρῳ θὰ καταλήξουν μὲ ἴσα δικαιώματα …σοῦπα!!!
(Ἤ, ὀρθότερα, συγκριτικῶς μὲ τὸ σήμερα, μὲ κατὰ πολὺ ἀπομειωμένα ἀνθρώπινα δικαιώματα!!!) 

Γιατί τό λέω αὐτό;
Μά, διότι, ὡς γνωστόν, ἡ Ἀρχὴ τῶν Συγκοινωνούντων Δοχείων ἰσχύει στὸ καθόλου (τὸ ἀριστοτελικόν, ὄχι τὸ ἄλλο), ποὺ σημαίνει πὼς ἰσχύει γιὰ τὰ πάντα.

Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ ἀπαιτήσουμε ἴσα δικαιώματα μὲ τοὺς …μετανάστες!!!

Προτείνω μία Πανελλαδικὴ διαδήλωση μὲ μόνο αἴτημα:

«Ἀπαιτοῦμε ἴσα δικαιώματα μὲ τοὺς μετανάστες»!!!

Συνέχεια

Γιατί μᾶς …ἰσλαμοποιοῦν τόσο βίαια;

Ἐν ἀρχῇ, λέει, ἦταν ἡ ὑποχρεωτικὴ …σαλαμοποίησίς μας,πρὸ κειμένου νὰ ὁδηγηθοῦμε, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ …κακό, στὴν δημιουργία τοῦ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους, ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως, λόγῳ μιγαδοποιήσεώς του, θὰ εἶναι εὐκολότερα ἐλεγχόμενον, περισσότερο ὑπάκουο καί, ἀπολύτως προσηλωμένον στὴν …βλακεία του καὶ στὴν ἀνεμελιά του!!!

 

Συνέχεια

Φακελλοκάρτα κι ἄλλα ἐπιταχυνόμενα μέτρα δουλοποιήσεώς μας

Θὰ ἔχετε ἴσως ἀντιληφθῆ τὸ βρώμικο παιχνίδι ποὺ παίζεται μὲ πρόσχημα τὴν «πάταξιν τῆς φοροδιαφυγῆς», τὴν «πάταξιν τῆς ἁρπακτῆς» καὶ τὴν «πάταξιν τῆς διαπλοκῆς». Συνέχεια

Γαλλικὴ καὶ ἑλληνικὴ ἐργασιακὴ σύμβασις

Ελλάδα 2017…
Ανταπόκριση από Γαλλία

Με την απόφαση του Αρείου Πάγου όπου «η μη πληρωμή του μισθού δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή της συμβάσεως εργασίας», κάποιος με ρώτησε τι ισχύει στη Γαλλία.

Ευχαρίστως να σας πω τι ισχύει.
Σύμφωνα με το άρθρο L.3242-1 του Εργατικού Νόμου, η μη πληρωμή του μισθού ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ μετά από ένα μήνα:

  • Α. Αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή του συμβολαίου εργασίας.
    Ο εργαζόμενος μπορεί όχι μόνο να ζητήσει τον μισθό, αλλά και τόκους, καθώς και επιπλέον αποζημίωση. Στο Εργατικό Δικαστήριο ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι δεν πληρώθηκε, είναι υποχρέωση του εργοδότη να αποδείξει ότι η πληρωμή έγινε.
  • Β. Η μη πληρωμή μισθού αποτελεί ποινικό αδίκημα.
    Αν μία επιχείρηση δεν μπορεί να πληρώσει τους υπαλλήλους για ένα μήνα, τίθεται υπό πτώχευση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ευρίσκεται υπό πτώχευση, οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που παίρνουν αποζημίωση (πριν το κράτος, πριν τις τράπεζες και πριν τους προμηθευτές).

Αυτά. 

Δημήτρης Βέργος

εἰκὼν