Γνωρίζουμε τί συμβαίνει ἐδῶ καί χρόνια στήν Λιβύη;

Συνοπτικῶς τί ἔχει γίνη στὴν Λιβύη τὰ τελευταία ἐννέα χρόνια μὲ τὴν βοήθεια τοῦ James Wheeler @wheelertweets ….
Συνέχεια

Διὰ μέσου Ὁλλανδίας ἐπιστρέφουν στὴν Εὐρώπη τὰ «ὀρφανὰ τοῦ ISIS»!!!

Καὶ μὲ τὴν βούλα τοῦ νόμου θὰ ὁλοκληρωθῆ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν ὀρφανῶν του ISIS στὴν Εὐρώπη.
Αὐτὸ ἀπεφάσισαν ἐχθὲς τὰ ὁλλανδικὰ δικαστήρια.

Πρῶτα θὰ ἐπιστρεύσουν τὰ παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς εἶχαν ὀλλανδικὴ ὑπηκοόητα καί, στὴν συνέχεια, προφανῶς θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ μητέρες, μιᾶς καὶ οἱ νόμοι τῆς χώρας αὐτὸ ἐπιτάσσουν.
Συνέχεια

Ἰδιωτικοὶ εἰδικοὶ φρουροὶ

Εἰδικοὶ φρουροὶ (Security)

Τὸ παρὸν κείμενο δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ ἐναντιωθῇ στοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀπασχολῶνται σὲ αὐτὸν τὸν τομέα, ἀφοῦ εἶναι κατανοητὸ ὁτι εἰσέῤῥευσαν σὲ αὐτὸ τὸ ἐπάγγελμα ἐξ αἰτίας τῆς ἀναζητήσεως ἐργασίας καὶ ἐν πολλοῖς διατηρήσεως τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἰδίων καὶ τῆς οἰκογενείας τους μετὰ ἀπὸ τὴν ἀναπόφευκτο τροπὴ τῆς οἰκονομίας ποὺ ἔγινε ἐμφανὴς τὸ 2008, μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς ἐνεργοποιήσεως τῆς «ἀλλαγῆς σκηνικοῦ», πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πολυσυζητημένης πλέον παγκοσμιοποιήσεως, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ἀπαγὀρευση (ταμποῦ), ἀκόμη καὶ μὲ ἐλάχιστη ἀναφορὰ σὲ συζήτηση, τόσο, ὥστε ὁ κάθε τολμηρὸς νὰ κατηγορηθῇ γιὰ συνομωσιολογία, ἐὰν καὶ μόνον ἀνέφερε τὴν λέξη στὰ ἐπιχειρήματά του.

Συνέχεια

Χωνεύοντας τὸ ποιὸς κυβερνᾶ (πραγματικά) τὴν Ἑλλάδα

Δὲν ἀπορῶ γιὰ τὸ ποιοὶ πραγματικὰ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων (Ἰδεοληψικὲς φοῦσκες!!!)…
…τοὐλάχιστον ἐδῶ καὶ 2.000 χρόνια καί, ὡς ἐκ τούτου:

«Ἡ ἐκδίκησις στάζει στὰ στήθη τῶν ἀνδρῶν
πιὸ γλυκειὰ κι ἀπὸ τὸ μέλι…»!!!

Συνέχεια

Χάος, ὄχι Νίκη…

Χάος, ὄχι Νίκη...Ὁ Peter Koenig, οἰκονομολόγος καὶ γεωπολιτικὸς ἀναλυτής, τέως στέλεχος τῆς World Bank, εἶναι ἀπὸ τοὺς θεωρητικοὺς τοῦ Χάους, ἕνα ἠθελημένο χάος ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν depopulation agenda καὶ γιὰ τὴν ἐπίτευξή του, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συῤῥάξεις σὲ διάφορα σημεία τῆς ὑφηλίου, κάθε μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἕνας μικρὸς παγκόσμιος πόλεμος, χρησιμοποιοῦνται:

  1.  τὰ μολυσμένα ἐμβόλια μὲ τὶς προγραμματισμένες ἀσθένειες,
  2. τὰ «πειραγμένα» τρόφιμα τῆς Monsanto καὶ προσεχῶς τῆς κοινοπραξίας Monsanto – Bayer zyklon B, ποὺ μετὰ τὸ ἐπιτυχημένο deforestation μὲ τὸν agent orange, ἀνέλαβε καὶ τὴν depopulat Συνέχεια
Τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα πίσω ἀπὸ τὰ προσφυγικὰ κύματα…

Δεν υπάρχει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που να μην έχει εντολείς και χρηματοδότες τους …πολιτισμένους Δυτικούς. 

Τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα πίσω ἀπὸ τὰ προσφυγικὰ κύματα...1 Συνέχεια