Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

…κι ἄλλα εὐτράπελα!!!

Ἀρκάς, βεβαίως βεβαίως…

Μακεδονία λοιπὸν στὰ παζάρια τους. Κοροϊδεύαμε τοὺς πSoroσκοπιανοὺς ἀλλὰ τὴν …καμπούρα μας δὲν τὴν βλέπαμε. Συνέχεια

Δημοκρατικὲς ἐποχὲς

Οἱ βολευτάδες μας, φόρους δὲν πληρώνουν, ἐπιδόματα ἀφορολόγητα ἔχουν, ἀσυλίες ἔχουν, ἀλλὰ καὶ ……κλήσεις δὲν πληρώνουν…… Συνέχεια

Χωνεύοντας ἐπακριβῶς τὸ τὶ σχεδιάζει ἡ κυβέρνησις εἰς βάρος μας!!!

Οἱ ἀστοιχείωτοι καὶ τὸ ὅραμά τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

«Ἐμεῖς οἱ ἀστοιχείωτοι καταφέρνουμε καὶ ξεπερνᾶμε πολλὲς φορές, ἀκόμη καὶ θεσμικὰ ἐμπόδια, αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερη στοιχείωση καὶ νὰ μᾶς στήνουν τέτοια ἐμπόδια, θὰ τὰ ξεπερνᾶμε…»

Ἔλεγε πρὶν λίγες ἡμέρες ὁ πρωθυπουργός, κυττώντας μάλιστα τὸν Παῦλο Πολάκη καὶ γελώντας μὲ νόημα…

Καὶ ὅταν ἐτελείωσε, τὸ «κοινό» ἐνθουσιασμένο ξεσποῦσε σὲ χειροκροτήματα…!!!
Ἕνα κοινὸ ὅμως, ποὺ ὅσοι τὸ ἀποτελοῦσαν, ἐγνώριζαν πὼς ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μόλις προσέφερε κάλυψη στὸν Πολάκη, γιὰ τὴν σύγκρουση ποὺ εἶχε μὲ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ). Συνέχεια