Θὰ ἦσαν ὅλα καλλίτερα μὲ τὸ εὐρῶ…

Ὄχι γιὰ ἐμᾶς βεβαίως-βεβαίως…
…γιὰ τοὺς τοκογλύφους καὶ τοὺς (σημιτοβενιζελοπαπανδρεϊκομητσοτακικούς) πραιτωριανούς τους φυσικά…!!!

Ὅπως ἔλεγε ἡ διαφήμισις τοῦ Σημίτου:

«Μὲ τὸ εὐρῶ, καλίτερα».

Συνέχεια

Ὥρα ποινικοποιήσεως τῆς αὐτοαμύνης…!!!

…καὶ μὲ ὑπογραφή, ἔως καὶ χαρὰ κι εὐαρέσκεια καὶ …πανυγυρισμούς, τοῦ (κάθε) τόσκα παρακαλῶ!!!

Ὥρα ἀφοπλισμοῦ τῶν πολιτῶν, διότι, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάμομεν, ἡ ἀντιμετώπισις τῆς βίας εἶναι ὑποχρέωσις καὶ δικαίωμα μόνον τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν. Οἱ πολῖτες, ὡς …ἀνήλικα, ἀπαγορεύεται νὰ αὐτοπροστατεύονται καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τὴν Ἐλευθερία τους, τὴν Τιμή τους καὶ τὴν περιουσία τους.
Τζᾶμπα μᾶς ἐκπαιδεύουν τόσες δεκαετίες γιά νά θεωρήσουμε ὡς …λογικές τίς τακτικές Γκάντυ; Ἤ μήπως οἱ …εἰρηνικές διαμαρτυρίες δέν εἶναι πλέον ἡ μοναδική μας ἐπιλογή (κι αὐτὸ ὑπὸ πολλοὺς ὅρους κι ἐρωτηματικά!!!);

Συνέχεια

Διατὶ πρέπει κάποιοι νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ …μπουρδέλο (τους)!!!

Κυριολεκτικῶς ὅμως.
Διότι πρέπει νὰ ἔχουν …«ἐπιχειρήματα» γιὰ νὰ μᾶς …«πείσουν», διὰ τοῦ ἐτσιθελισμοῦ τους, πὼς μπορεῖ ὁ κάθε ἔμμισθος πρακτορίσκος συνδικαλιστὴς νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἀσκήμια καὶ τὸν τσαμπουκά του.
Διότι ἐὰν δὲν εἴχαμε αὐτὰ τὰ δημοσιοκαφρικὰ παρελκόμενα τῶν τραπεζῶν, σαφῶς θὰ ἦσαν πολὺ καλλίτερα τὰ πράγματα στὴν χώρα καὶ στὸν πλανήτη μας.

Διότι ὁ κάθε τζήμερος μπορεῖ ὅσο θέλει νὰ προβάλεται γιὰ νὰ διαφημίζεται, ἀλλὰ ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον στὸ ἐὰν ἔχουν, ἤ ὄχι, δικαίωμα, κάθε εἴδους κάφροι νὰ μολύνουν τὶς ζωές μας, τὰ μυαλά μας καὶ τὸ μέλλον μας.

Συνέχεια

Νὰ θεωροῦμε ἥρωα ὅποιον τολμᾷ νὰ ἀντιστέκεται στὸ ΚΚΕ!!!

Στὸν Τζήμερο πολλὰ μπορεῖς νὰ χρεώσῃς. Ἄνανδρος ὅμως δὲν εἶναι.

Τὰ ἐμμετικὰ κατασκευάσματα μὴν τὰ υἱοθετεῖτε.

Μὲ ὅλην τὴν καρδιά μου δηλώνω ἀλληλέγγυος μὲ τον «ἐχθρὸ τῶν δικαιωμάτων τῶν ἐργαζομένων» Θᾶνο Τζήμερο. Συνέχεια

Ὕμνος τοῦ ΕΑΜ στὴν ἐπέτειο τοῦ …«Ὄχι»!!!

Ὕμνος τοῦ ΕΑΜ στὴν ἐπέτειο τοῦ ...«Ὄχι»!!!

Σε ποιο σχολείο έδωσαν στα παιδιά το παρακάτω ποίημα (τρόπος του λέγειν καθώς είναι και στιχουργικά άθλιο: κακογραμμένο, δεν έχει ούτε ρυθμό ούτε ρίμα) για να το μάθουν για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου;

Συνέχεια

Μεταξὺ κολλαγόνου καὶ «παραιτηθεῖτε»!!!

Τώρα… ἡσύχασα!!!

Ἔκανα μία μικρὴ ἀναζήτηση γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ διοργανωτὲς τοῦ κινήματος «Παραιτηθεῖτε» καὶ κατέληξα νὰ κτυπῶ τὸ κεφάλι μου στὸν τοῖχο…

Κατ’ ἀρχήν, ὁ κύριος διοργανωτής, δὲν φαίνεται κάπου!!!
Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἕνα ἀπὸ τὰ προφὶλ στὸ facebook, ποὺ ὑποκινεῖ τὸν κόσμο, φαίνεται νὰ εἶναι μὲ πλαστὸ ὄνομα.

Πᾶμε στοὺς δύο εἰκονιζομένους «συνδιοργανωτές».
Συνέχεια