Φυσικές …«συνέπειες» τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως στήν Μεγάλη Βρεταννία;

-Τρεῖς νεκροὶ Σύριοι στρατιῶτες ἀπὸ Ἰσραηλινὸ drone…

-Σὲ περιοχὲς ποὺ ἀπηλευθέρωσε ὁ Συριακὸς Στρατὸς ἀπὸ τὸ ISIS, εὐρέθη βαρὺς ὁπλισμὸς Ἀμερικανικῆς καὶ Ἰσραηλινῆς κατασκευῆς… Συνέχεια

Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Ἀπὸ 4.000 ὅπλα τώρα ἀναζητῶνται τὰ …3.999!!!

Τεράστια δημοσιογραφικὴ ἐπιτυχία (πάει κατ’ εὐθεῖαν γιὰ βραβεῖο Πούλιτζερ) τοῦ Βήματος τοῦ Ψυχάρη.
Στὴν ἐχθεσινή του ἔκδοσι παρουσίασε ἐπί τέλους μέρος τοῦ βαρέως ὁπλισμοῦ (ἀπὸ τὰ 4.000 ὅπλα τώρα ψάχνουμε τὰ 3.999) ποὺ ἀναφέρεται στὴν δικογραφία.
Συνέχεια

Πῆγαν οἱ Ἕλληνες στίς Φιλιππίνες;

Πῆγαν οἱ Ἕλληνες στίς Φιλιππίνες;
Πολλὲς φορὲς ἐμεῖς ποὺ γράφουμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ποῦμε ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ βρῆκαν οἱ πρόγονοι μας κάνουμε ὑποθέσεις ποὺ μὲ αὐτὲς ἄλλοι γελοὺν.
Μερικὲς φορὲς ἔχουν δίκαιο.
Ἂς γράψῳ ὅμως καλλίτερα γιὰ τὶς Φιλιππίνες.
Ὑποστηρίζω ὅτι οἱ Ἕλληνες, πρὶν τὸν κατακλυσμό, πῆγαν ἐκεῖ καὶ μετέδωσαν τὸν πολιτισμὸ στοὺς ντόπιους.
Τὸ ὄνομα Φιλιππίνες δὲν μεταφράζεται στὰ φιλιππινέζικα.
Νόημα ἔχει μόνον στὰ ἑλληνικά. Ὁ φίλος τῶν ἵππων καὶ μὲ δύο πὶ παρακαλῶ!! Συνέχεια

Ἡ καταστροφὴ τῶν Φιλιππίνων καὶ ἡ «κλιματικὴ ἀλλαγή».

Τὰ ἔντονα, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀκραῖα, καιρικὰ φαινόμενα, δὲν εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε.
Συμβαίνουν, θὰ συμβαίνουν καὶ θὰ γίνονται διαρκῶς πιὸ σοβαρά. Κι ὅλο αὐτὸ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἄλλες κουτουράδες. Διότι κλιματικὴ ἀλλαγή, μὲ τὸν τρόπο ποὺ μᾶς τὸ ἔχουν παρουσιάσῃ, ὄχι μόνον δὲν ὑφίσταται, ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ Συνέχεια

Παιδιὰ σκλᾶβοι.

 

Οκτάχρονος στην Ινδία μεταφέρει τούβλα. Στη λίστα του υπ. Εργασίας των ΗΠΑ η Ινδία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων που παράγονται από παιδικά χέρια

Τὰ παιδιά!
Ὁ πλεόν εὐάλωτος «παίκτης» στὸν τομέα τῆς ἐπιβιώσεως καὶ δυστυχῶς αὐτὰ ποὺ καταβάλλονται περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον. 
Παιδιὰ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, κι ἐδῶ, πέφτουν θύματα ἐκμεταλλεύσεως δουλεμπόρων, ἀνεγκεφάλων, ὑπανθρώπων. 
Κι ὅλα αὐτά γιατί; 
Διότι μία συγκεκριμένη τάξις κολυμπᾶ στὴν παράνοια καὶ θησαυρίζει ἀνεξέλεγκτα μὲ ἀπώτερον καὶ μοναδικὸν σκοπὸ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο τῆς ἐξουσίας ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Συνέχεια